دکتر فیروز عرب زاده

دکتر فیروز عرب زادهشریک و مدیرعامل

فیروز عرب زاده
زمینه های تخصص
  • حسابداری
  • حسابرسی
تحصیلات
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی
  • کارشناس ارشد حسابداری
  • دکترای مدیریت کسب و کارDBA

اطلاعات تماس

صفحات اجتماعی