سید سعید ثنائی

سید سعید ثنائیشریک

سید سعید ثنایی کرهرودی
زمینه های تخصص
  • حسابداری
  • حسابرسی
تحصیلات
  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناس ارشد حسابداری

اطلاعات تماس

صفحات اجتماعی