محسن راسخ

محسن راسخمدیر

محسن راسخ
زمینه های تخصص
  • حسابداری
  • حسابرسی
تحصیلات
  • کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس

صفحات اجتماعی