خدمات
ارزیابی سهام و سهم الشرکه

موسسه حسابرسی تلاش ارقام ،نسبت به تحریر دفاترکل و روزنامه  که برای ثبت رویداد های مالی شرکت ها و موسسه ها که جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد اقدام می نماید.

مشاوره مدیریت مالی و کارشناسی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام با بهره گیری از متخصصان امور مالیاتی به کلیه اشخاص در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف یاری می رساند .

حسابرسی عملیاتی و مالیاتی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام مفتخر است با داشتن تیمی مجرب متشکل از کارشناسان و انواع مشاور مالی و حسابداری ،حسابرسی آماده ارائه هر گونه خدمت رسانی در زمینه های مالی و مالیاتی برای شرکت های بزرگ و کوچک باشد.

طراحی سیستم های مالی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام با بهره گیری از اساتید و بروزترین متدهای آموزشی نسبت به  آموزش حسابداری و امور مالی و مالیاتی برای پرسنل شرکت و سازمان ها می نماید.

بازرسی قانونی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام با حسابرسان معتبر و حرفه ای  با کنترل داخلی مدیران این مجموعه آماده ارائه انواع گزارش های حسابرسی بنا بر نیاز سازمان و یا شرکت ها میباشد.

خدمات ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضائی

با در نظر گرفتن ارزش و اهمیت پیاده سازی سیستم حسابداری ،موسسه حسابرسی تلاش ارقام  اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم حسابداری با بهره گیری از نیروهای مجرب و متعهد نموده است .

مشتریان ما

اخبار و مقالات